Izgradnja - 2015. godina

Izgradnja restorana i početak betoniranja staza u lavirintu.

Kontakt

 

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

Lokacija

Lovćenska 16, 34227, Batočina

Email

info@boralavirint.rs

boralavirintmarketing@gmail.com