Vesti & događaji

Brzo jedenje palačinki

27. May 2023

Koliko palačinki ti možeš pojesti za 10 minuta?

Kao i uvek, vaš Bora Lavirint je za vas spremio još jedno iznenađenje.

12 takmičara u muškoj i 12 takmičara u ženskoj konkurenciji će 17. juna imati prilike da se oproba u brzom jedenju palačinki.

Pobednici će imati prilike da u ove 2 konkurencije kroz zabavu i druženje osvoje čak 50 000 dinara! 

Pročitajte pravila takmičenja i požurite da se prijavite i osvojite vredne nagrade! 

 • Pravila takmičenja:

 

 1. Infomacije kako ući, učestvovati u takmičenju, kao i način nagrađivanja čine deo uslova ovog takmičenja. Učešćem utakmičenju takmičari su u obavezi da poštuju ove uslove. Učešće u ovom takmičenju mora biti pod ovim uslovima kako bi bilo validno.

 

 1. Učešće je moguće svim državljanima Republike Srbije, starijim od 18 godina. Zaposleni u BoraLavirintu, njihove porodice kao i saradnici Bora Lavirinta nemaju pravo učešća.

 

 1. Kako bi učestvovao potencijalni takmičar mora da:
 • Posetiti sajt Bora Lavirinta i pratiti link za prijavljivanje.
 • Popuni formular svojim podacima (ime i prezime, adresa, imejl adresa, mobilni telefon, datum rođenja...).

 

 1. Prijava je prenosiva tako da prijavljeni, ukoliko bude izabran da učestvuje u takmičenju, može ustupiti svoje mesto u takmičenju partneru, prijatelju, članu porodice...

 

 1. Učesnici takmičenja će imati besplatan ulaz u Bora Lavirint tog dana kada se takmičenje održava, što NE važi i za njihove pratioce, prijatelje...

 

 1. Pre ulaska u takmičenje savetuje se provera zdravstvenog stanja učesnika. Svaki učesnik takmičenja mora da bude svestan rizika u koji se upušta i da takmičenje može uticati na njegovo zdravlje i prouzrokovati trajne posledice.

 

 1. Organizator takmičenja se ograđuje od toga da snosi posledice koje takmičenje može imati po zdravlje i život učesnika.

 

 1. Svi učesnici potpisivanjem ugovora o takmičenju potvrđuju da su zdravstveno sposobni i svesni u kakav vid takmičenja se upuštaju i oslobađaju organizatora takmičenja svake odgovornosti.

 

 1. Takmičenje će se održati 17.juna 2023. godine. Prijave za takmičenje će trajati do 10.juna 2023. godine, a spisak učesnika biće objavljen 11. juna 2023. godine.

 

 1. Učesnici će biti dočekani od strane organizatora najkasnije do 12.00h, 17. juna 2023. godine. Učesnicima koji stignu kasnije od određenog termina neće biti omogućeno da učestvuju u takmičenju.

 

 1. Takmičenje počinje u subotu, 17. juna 2023. godine u 14.00h za žensku ekipu, odnosno 15.00h za mušku ekipu, u Lovćenskoj br.18, 34227 Batočina, u zabavnom parku „Bora Lavirint“ d.o.o. i trajaće po 10 minuta za obe grupe takmičara. Pobednik može biti, isključivo, takmičar koji pojede najviše palačinki za 10 minuta.

 

 1. Takmičenje se održava tako što se učesnici takmiče ko će više palačinki da pojede za 10 minuta, a da pritom ne prekrši nijedno od pravila takmičenja.

 

 1. Tokom takmičenja učesnici će jedino smeti da konzumiraju vodu, ukoliko smatraju da će im to pomoći da pojedu više palačinki.

 

 1. Nakon završetka takmičenja, koje traje 10 minuta, takmičar koji je pojeo najviše palačinki ne sme da ispljuje (povrati) hranu narednih 2 minuta, u suprotnom je diskvalifikovan i prelazi se na drugoplasiranog koji onda ima šansu da uzme prvu nagradu ukoliko izdrži 2 minuta da ne ispljuje (povrati) hranu koju je pojeo. Ukoliko se to desi i drugoplasiranom organizator takmičenja će nastaviti niz plasman do proglašenja pobednika.

 

 1. Prva nagrada iznosi 50.000,00 dinara. Takmičarka koja pobedi iz ženske ekipe i takmičar koji pobedi iz muške ekipe dobijaju po 50.000,00 dinara.

 

 1. Polje takmičenja je osmišljeno za učesnike i organizatora takmičenja. Navijači i posmatrači će moći da posmatraju takmičenje i navijaju za svoje učesnike, bez ulaska u polje koje je predviđeno samo za takmičare i organizatora takmičenja.

 

 1. Biće postavljene sudije od strane organizatora koje će nadgledati i voditi takmičenje. Odluke sudija su konačne i na njih se ne može podnositi žalba.

 

 1. Dodeljivanje nagrada biće naknadno dogovoreno između pobednika i organizatora, a mesto dodele nagrada je svakako BORA LAVIRINT,  Lovćenska br. 18, 34227 Batočina. Svi porezi koji mogu biti plaćeni kao posledica prijema nagrade su isključiva odgovornost pobednika.

 

 1. Nagrade nisu varijabilne niti prenosive. Odluka sudija je konačna i obavezujuća - neće se ulaziti u rasprave. Organizator ne prihvata nikakvu odgovornost za kasne, izgubljene ili pogrešno usmerene prijave ili drugu komunikaciju. Prijave će se smatrati nevažećim ako su nelegitimne, falsifikovane ili na bilo koji način manipulisane.

 

 1. U slučaju da bilo koja nagrada (ili bilo koji deo nagrade) postane nedostupna iz razloga vankontrole organizatora, organizator može da zameni nagradu (ili relevantni deo nagrade) nagradom jednake ili veće vrednosti.

 

 

 1. Organizator zadržava pravo da zahteva proveru starosti, identiteta, adrese stanovanja pobednika i bilo koje druge informacije od značaja za ulazak ili učešće u ovom takmičenju. Verifikacija podrazumeva zaštitu ličnih podataka od strane organizatora, čija je odluka konačna.

 

 1. Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje svakog pojedinca čija prijava nije u skladu sa uslovima takmičenja, ili koja je na bilo koji način umešana u ometanje takmičenja ili ometanje sprovođenja ovog takmičenja. Propust organizatora da sprovede bilo koje od svojih prava ne predstavlja odricanje od tih prava.

 

 1. Organizator neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu ili povredu pretrpljenu (čak i ako je uzrokovana nemarom), fatalnu ili na neki drugi način kao rezultat ulaska u ovo takmičenje i/il iprihvatanja i/ili korišćenja nagrade, osim za bilo koju odgovornost koja ne može biti zakonom isključena.

 

 1. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakav propust da primi prijavu ili za netačne informacije ili za bilo kakav gubitak, štetu ili narušavanje sopstvenog zdravlja takmičara koji se dobrovoljno prijavio da učestvuje u takmičenju.  Ako se pojave takvi problemi, organizator može da izmeni, otkaže, stopira ili obustavi takmičenje.

 

 1. Učesnici su saglasni da organizator koristi njihovo ime, lik, sliku i/ili glas i njihov ulazak u slučaju da su učesnik i/ili pobednik u bilo kom mediju na neograničeno vreme bez naknade u svrhu promocije ovog takmičenja (uključujući bilo koji ishod), slična ili slična takmičenja u budućnosti i/ilipromovisanje bilo kojeg proizvoda koje proizvodi, distribuira i/ili isporučuje organizator.

 

 1. Prijave ostaju vlasništvo organizatora. Detalji iz prijava biće prikupljeni i korišćeni za potrebe sprovođenja ovog takmičenja (što može uključivati otkrivanje trećim licima u svrhu obrade isprovođenja konkursa) i za promotivne svrhe u vezi sa ovim konkursom. Ulaskom u ovo takmičenje,učesnici pristaju na korišćenje njihovih informacija kako je opisano i saglasni su da organizator možekoristiti ove informacije, ili ih otkriti drugim organizacijama koje ih mogu koristiti, u bilo kom mediju ubuduće promotivne, reklamne svrhe i (ako je učesnik dao saglasnost) marketing bez ikakvog daljeg upućivanja ili plaćanja učesniku.

 

 1. Pobednici će biti obavešteni direktno, pismenim putem (e-poštom) u roku od 21 dan od sprovođenja takmičenja. Rezultati će takođe biti objavljeni na www.boralavirint.rs. Organizator može izmeniti ove uslove i odredbe u bilo kom trenutku po sopstvenom nahođenju.

 

 1. Organizator je „Bora Lavirint“ doo, Lovćenska 18, 34227 Batočina.

 

Želimo vam mnogo sreće u prijavi i samom takmičenju!! 

 

 

Kontakt

 

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

Lokacija

Lovćenska 16, 34227, Batočina

Email

info@boralavirint.rs

boralavirintmarketing@gmail.com